Jak aplikujemy TRUE TEST

Szybka i łatwa aplikacja

Panele należy nakleić na czystą, zdrową skórę górnej części pleców lub na zewnętrznej powierzchni ramienia pacjenta. 

Krok 1.

Otworzyć opakowanie i wyjąć panel.

Krok 2.

Zdjąć folię chroniącą powierzchnię panelu. Wykonać to ostrożnie, tak, by nie dotknąć testujących substancji.

Krok 3.

Nakleić test na plecy pacjenta – ewentualnie na zewnętrzną część ramienia. Ostrożnie wygładzić powierzchnię plastra w kierunku od środka ku brzegom tak, by zapewnić dobry kontakt poszczególnych alergenów ze skórą. Dwa plastry przylepia się w odległości kilku centymetrów od pośrodkowej linii ciała. Trzeci panel jest umieszczony obok pozostałych paneli.

Krok 4.

Specjalnym medycznym markerem należy zaznaczyć na skórze miejsce odpowiadające dwóm wycięciom na każdym plastrze.

Ważna informacja

Wskazania i zastosowanie

TRUE TEST jest gotowym do użycia testem płatkowym dla określenia przyczyny alergicznego kontaktowego zapalenia skóry. TRUE TEST nie jest zalecany do stosowania u dzieci, ponieważ nie potwierdzono jego bezpieczeństwa i skuteczności u tych pacjentów.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować TRUE TEST jeśli występuje ostre zapalenie skóry, ponieważ w tym przypadku mogą wystąpić silne reakcje, może również dojść do nasilenia objawów ostrego zapalenia skóry. Wykonanie testu należy odłożyć do czasu ustąpienia zaostrzenia objawów.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Substancje testujące, które są obecne w panelu, rzadko mogą wywołać uczulenie. Wystąpienie reakcji po 7 dniach lub później może świadczyć o nabyciu nadwrażliwości kontaktowej. Zespół nadwrażliwości skóry pleców (ang. angry back) jest stanem nadreaktywności spowodowanym przez zapalenie skóry w innej części ciała lub przez silnie dodatnią reakcję  skórną . Należy szczególnie uważnie oceniać wyniki testu u pacjentów, u których wystąpią liczne dodatnie wyniki testu na poszczególne substancje. W celu weryfikacji wyników fałszywie dodatnich może być konieczne  powtórzenie testu po pewnym czasie. Zastosowanie TRUE TEST u pacjentów, u których uprzednio występowały reakcje anafilaktoidalne powinno być dokładnie rozważone. U pacjentów z ostrą alergią kontaktową może wystąpić silna reakcja na test płatkowy, co może prowadzić do przejściowego zaczerwienienia w miejscu wcześniejszego wystąpienia zapalenia skóry. Należy unikać sytuacji powodujących nadmierne pocenie się oraz ekspozycji na światło słoneczne tej części ciała, na którą nakleja się plaster. Należy unikać stosowania testów na skórę w miejscu zmian trądzikowych, blizn, ognisk zapalnych lub innych zmian, które mogłyby wpływać na wyniki testu .

Działania niepożądane

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi są: podrażnienie wywołane plastrem, reakcja przewlekła, rumień, przejściowe odbarwienie lub przebarwienie skóry.